Het oude gedeelte van Sloterdijk

Amsterdam-Sloterdijk

Studentenhuisvesting op de O-kavel

Door de nabijheid van het stadscentrum, parken en de goede connectiviteit heeft Sloterdijk de kans zich te ontwikkelen tot een gevarieerd stedelijk gebied. Een gebied waar gewerkt en gestudeerd wordt, waar mensen afspreken, sporten en overnachten in een hotel. Met de introducties van hotels ontvangt Sloterdijk al kortstondig bewoners. Deze vorm van kortstondige bewoning ziet de gemeente als een springplank naar flexibel wonen; in Sloterdijk kun je kort en doelgericht wonen, omdat je bijvoorbeeld voor het eerst in de Metropoolregio Amsterdam gaat werken of wonen. Of omdat je er kortstondig moet wonen vanwege een project. Sloterdijk is ook voor wonen “bereikbaar”. Voor een deel van de O-kavel ziet de gemeente graag studentenhuisvesting gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is een aantal van 650 eenheden. Hoe precies en in combinatie met wat voor een programma en welke verschijningsvorm wil de gemeente eerst in gesprekken met beleggers, ontwikkelaars en exploitanten in beeld brengen.

Gegevens:

Ligging:

De kavel (wordt door de gemeente O-kavel genoemd) wordt begrensd door de Arlandaweg aan de zuidzijde, de Radarweg aan de westzijde, het Orlyplein aan de noordzijde en de Zaventemweg aan de oostzijde. De kavel zal in delen kunnen worden ontwikkeld en door de gemeente geleverd.

Programma: 650 studentenwoningen

Bouwhoogte maximaal: op het zuidelijk deel van de kavel 35 meter

Parkeernorm en -oplossing: parkeren moet op eigen terrein worden opgelost

Status juridisch/planologisch:

Meerdere functies waaronder woningbouw zijn conform bestemmingsplan mogelijk. Specifiek voor deze kavel kent het bestemmingsplan de volgende aanduiding:

  • gedeeltelijk (noordelijk deel) Gemengd 4: Hotels, Voorzieningen, Extended-Stay, en Woningen toegestaan
  • aanduiding gedeeltelijk (zuidelijk deel) Gemengd 6: Hotels, Voorzieningen, Extended-Stay, Woningen en Bedrijven toegestaan

Een kantoor bestemming is uitgesloten. Voor het noordelijk geldt een minimale FSI van 3,5 en maximaal 5,5. Voor het zuidelijk deel geldt een minimale FSI 2,2 en maximaal 4,7.

Status bestemmingsplan: vigerend

Start tender/voorbereiding: najaar 2014

Zie ook: www.amsterdam.nl/westpoort

 

 

‹ Terug

Contactgegevens

Ellen Nieuweboer, gebiedsmanager Westpoort/Sloterdijkgebied

M: enieuweboer@pmb.amsterdam.nl

T: 06-21689492

 

Erwin Gorter, assistent-manager Westpoort/Sloterdijkgebied

M: e.gorter@amsterdam.nl

T: 06-30444042

 

Ron Karssing, projectleider Westpoort/Sloterdijkgebied

M: r.karssing@oga.amsterdam.nl

T: 06-20360097

Ook in het nieuws