Amsterdam Connecting Trade (ACT)

Amsterdam Connecting Trade (ACT)

Het programma ACT is in 2008 gestart. De doelstelling was de integrale ontwikkeling van het gebied ten zuiden van Schiphol als toplocatie voor logistieke bedrijvigheid. In de afgelopen jaren is het speelveld verbreed. De focus ligt nu op logistieke innovaties in de Metropoolregio Amsterdam: de Logistieke Westas (van bloemenveiling via Schiphol tot Haven Amsterdam). ACT als samenwerkingsverband is aangepast op deze nieuwe scope. In de nieuwe samenwerking ligt minder focus op specifieke bedrijventerreinen.

In afstemming met partners in de Amsterdam Logistics Board werken we aan versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van de gehele regio. Dit doen we via uitvoering van concrete ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zoals een multimodaal vervoerssysteem via spoor, weg, water, lucht en ICT. Hierdoor kan voor elke vervoersvraag op elk moment de juiste modaliteit worden ingezet. Zo krijgen ondernemers op de werklocaties van ACT (Schiphol Trade Park, Schiphol Logistics Park, Geniepark en Schiphol Zuidoost) in de toekomst de mogelijkheid expressgoederen te vervoeren via de hogesnelheidslijn naar het Europese achterland (HST Cargo). Een Ongestoord Logistieke Verbinding sluit de HST Cargo Terminal aan op de luchthaven, Greenport Aalsmeer en de ACT-werklocaties.

Zie ook: www.amsterdamconnectingtrade.nl

shutterstock 10786984

foto 22

Logistics_32

‹ Terug

Ook in het nieuws