Laatste fase woningen ’t Groene Wold in Almere opgeleverd

Vastgoedbelegger Altera Vastgoed heeft van Vastbouw Vastgoedontwikkeling de laatste fase van project ’t Groene Wold opgeleverd gekregen.

In totaal heeft Altera 174 eengezinswoningen in het project ’t Groene Wold in Almere aangekocht die bij oplevering compleet verhuurd zijn. De woonblokken bestaan uit hoek- en tussenwoningen van respectievelijk 80 m², 90 m² en 104 m². In de achtertuinen van circa 12 tot 17 meter diep, bevindt zich een berging. Parkeren geschiedt op maaiveld binnen de contouren van de hoven, de hoekwoningen hebben twee parkeerplaatsen op eigen terrein.

Duurzaamheid

Alle woningen zijn gasloos gerealiseerd en aangesloten op een energiesysteem. Dit energiesysteem bestaat voor elke woning uit een individuele luchtwaterwarmtepomp en 12 zonnepanelen. Bewoners wekken zelf elektriciteit op voor het verwarmen en koelen van de woning. Alle duurzame toepassingen zorgen er voor dat de Energie Prestatie Coëfficiënt 0,0 is.

Het hemelwater wordt via het oppervlaktewater in ’t Groene Wold opgenomen door wadi’s en een grote waterplas. Tevens kent ’t Groene Wold een grote diversiteit aan groen en beplanting. Daarbij heeft circa 50% van ’t Groene Wold de bestemming ‘(stads)landbouw’ gekregen. Er is bovengemiddeld veel onverhard oppervlak vergeleken met andere woonwijken. Door dit onverhard oppervlak in combinatie met grote hoeveelheden oppervlaktewater en groen kan er gesproken worden over een klimaatadaptieve woonwijk.

Klimaatadaptieve woonwijk

Rudy Verstappen, Manager ESG Altera: ‘Met de oplevering van ’t Groene Wold staan we stil bij de bijdrage aan een duurzamere samenleving en klimaatadaptieve woonwijken. In samenwerking met onze stakeholders, onder wie ontwikkelaars en bouwers, richten we ons op een lagere uitstoot van broeikasgassen. Dit doen we onder meer door het toepassen van technieken om het verbruik van energie te verminderen en waterconsumptie en afvalproductie te beperken.’

Scroll naar boven