Kentalis verkoopt voormalig hoofdgebouw en deel terrein aan BPD

Het voormalig hoofdgebouw en een deel van het terrein van Koninklijke Kentalis aan de Theerestraat 42 in Sint-Michielsgestel krijgen een nieuwe eigenaar. Per 1 september 2023 komt het historische monument en een deel van het omliggende terrein in handen van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

Koninklijke Kentalis is een landelijke expertise-organisatie voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend, doof of doofblind zijn of meerdere beperkingen hebben. BPD wil het gebouw en terrein in nauwe samenwerking met Kentalis en de gemeente Sint-Michielsgestel transformeren tot leef- en woongemeenschap met betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen en passende (commerciële) voorzieningen binnen een bijzondere landschappelijke omgeving.

Belangrijke voorwaarden

“Het voormalig hoofdgebouw is een prominent onderdeel van de geschiedenis van Kentalis”, zegt Oscar Dekker, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Ook in de toekomst zullen Kentalis en het gebouw nauw met elkaar verbonden blijven. Als belangrijke bewoners op het aangrenzende terrein hebben we een aantal essentiële voorwaarden gesteld aan de nieuwe eigenaar en bestemming van het gebouw.”

“Het hoofdgebouw is onlosmakelijk verbonden met Sint-Michielsgestel”, zegt Frans van den Boomen, ontwikkelingsmanager BPD regio Zuid. “Dat was zo in het verleden en zal ook in de toekomst zo blijven. Ons voorstel is dan ook om dit prachtige hoofdgebouw een nieuw leven te geven, zodat het ook straks het centrale hart is van het vernieuwde gebied. We verduurzamen het gebouw en maken het geschikt om in te wonen en te werken, met de benodigde voorzieningen.”

In het najaar worden omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van de plannen.

Herontwikkeling Kentalis-terrein

Behalve het voormalige hoofdgebouw verkoopt Kentalis ook een deel van het naastgelegen terrein aan BPD. Het hoofdgebouw en totale terrein zijn te groot geworden voor de activiteiten die Kentalis in Sint-Michielsgestel wil handhaven. Op het deel van het terrein dat in bezit blijft van Kentalis, worden momenteel aanpassingen gedaan zodat het een fijne en beschermde omgeving blijft voor wonen, dagbesteding en onderwijs.

Kentalis is in het verkoopproces begeleid door Deloitte Real Estate. BPD heeft zich voor de planvorming  laten adviseren door DELVA Landscape Architects, BiermanHenket en BOEI. BMC heeft als adviseur voor Kentalis het traject met de gemeente begeleid. Dirkzwager is de notaris bij deze transactie.

Scroll naar boven