Zeist

 
 
 
 

Over Zeist

Herinrichting bedrijventerreinen creëert ruimte

Zeist heeft een gemengde economische structuur en wil deze graag behouden. Kantoren maken hier deel van uit. De gemeente kent geen aparte kantorenparken, maar de kantorenlocaties liggen verspreid. Sinds 2008 ligt de opname van kantoorruimte duidelijk lager dan daarvoor. In het eerste halfjaar van 2012 werd nog bijna geen kantoorruimte opgenomen. Dit lijkt echter aan te trekken in het tweede halfjaar. Een grote opname betrof het tekenen van de huurovereenkomst door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug voor het nieuwe hoofdkantoor aan de Utrechtseweg. Dit gebouw is 4000 m² groot.

De gemeente Zeist heeft momenteel circa 70 ha aan bedrijventerreinen. De afgelopen jaren is vrijwel geen grond uitgegeven. Om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken heeft Zeist afspraken gemaakt met buurgemeente Soest. De prognoses voorspellen tot 2020 nog een flinke ruimtevraag in de regio. Daarom wil Zeist in overleg met het bedrijfsleven de huidige terreinen intensiever laten gebruiken en ze revitaliseren. Dit geldt voor bijvoorbeeld Fornhese, Moubal, Zwitserse Kade en enkele solitaire locaties. Verder blijft samenwerking met regiogemeenten noodzakelijk. Medio 2011 is de verkoopprocedure gestart van de kavels op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Richelleweg in de gemeente Soest. De kavels zijn vooral bedoeld voor bedrijven uit Zeist. Het Fornhese-terrein ligt in Den Dolder. Deze grond is bestemd voor verplaatsing van milieu- en ruimtehinderlijke bedrijven uit Zeist.

Naast een gebrek aan ruimte kampt de gemeente met problemen rondom de bereikbaarheid. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn de aanleg van een tramlijn naar Utrecht en het verbeteren van knelpunten voor het autoverkeer.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws