Velsen

 
 
 
 

Over Velsen

Vis en staal belangrijk in toegangspoort

De industrie domineert het economisch klimaat van de gemeente Velsen en vooral de fabriek van het staalbedrijf Tata (voormalig Hoogovens), dat zo’n 10.000 werknemers heeft in de fabriek in Velsen. Daarnaast zijn er grote bedrijven zoals CVG Papier. Deze bedrijven zitten er echter al jaren en het lijkt er niet op dat hun bedrijfsactiviteiten uitgebreid worden; in het geval van Tata is er sinds de jaren zeventig zelfs al meerdere malen bezuinigd op personeel.

Een type bedrijvigheid in Velsen die het wel goed doet, is de visserij. IJmuiden heeft diverse visafslagen waar dagelijks verse vis verhandeld wordt. De grootste transactie van 2012 was dan ook in deze sector. De viskweker Silk heeft 6700 m² bedrijfsruimte gehuurd in een voormalige duikbootbunker in het havengebied van IJmuiden. Overige grote transacties waren er nauwelijks in Velsen.

Verder vielen medio 2012 de plannen in duigen voor een herontwikkeling van de winkels in de binnenstad van IJmuiden, doordat de ontwikkelaar Multi Vastgoed er gezien de marktomstandigheden te weinig heil in zag. Er zou onder andere een ʽkoopgootʼ gemaakt worden. De gemeente kijkt momenteel naar andere mogelijkheden voor het verouderde winkelgebied. Ook belangrijk voor Velsen, maar vooral ook voor Amsterdam, is de bouw van de nieuwe zeesluis bij Velsen. Deze sluis moet ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van de Amsterdamse haven verbeterd wordt, maar de marketing van de gemeente Velsen wil ook profiteren van deze rol als ʽtoegangspoort tot Amsterdam’.

+ Lees de volledige tekst