Velsen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.590

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

32.400

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

6.250

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

1.115

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

36%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

211

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

35%

Nieuws uit Velsen

Scroll naar boven