Utrechtse Heuvelrug

 
 
 
 

Over Utrechtse Heuvelrug

Nieuw stationsgebied voor Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is gelegen in het groen van het gelijknamige natuurgebied. Het bedrijfsleven in de gemeente is vooral opgebouwd uit kleinschalige bedrijvigheid, verspreid over de kernen in de gemeente. Op vastgoedgebied is de herinrichting van het stationsgebied van het NS-station Driebergen-Zeist een van de grote projecten in de gemeente. Hier wordt een nieuwe ov-terminal gerealiseerd en het gebied om het station heen wordt aangepakt. Vanaf 2015 moeten delen van het project opgeleverd gaan worden. Andere projecten in de komende jaren zijn de uitbreidingen van de bedrijventerreinen in Leersum en Maarsbergen. Momenteel wordt de haalbaarheid hiervan nog onderzocht; waarschijnlijk zal dit pas na 2013 plaatsvinden.

De grootste werkgever in de Utrechtse Heuvelrug is de marinierskazerne in Doorn, met circa 1900 arbeidsplaatsen. Deze wordt echter bedreigd door verplaatsing naar Vlissingen, aangezien de huidige kazerne te klein is. Medio 2012 was nog niet duidelijk of deze verhuizing definitief is, maar een eventueel vertrek zal grote gevolgen hebben voor de middenstand in de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is het een probleem wanneer de kazerne leeg achtergelaten wordt. De omvang van de kazerne, inclusief buitenterrein 48 ha, is zo groot dat het moeilijk zal zijn er een nieuwe functie voor te vinden. Overigens is er verder weinig (kantoor)leegstand in de gemeente; de gemeente spreekt eerder van een grote vraag. Voor de weinige panden die toch leegstaan, probeert de gemeente met eigenaren in gesprek te gaan en te kijken of er alternatieve bestemmingen mogelijk zijn.

+ Lees de volledige tekst