Uden

 
 
 
 

Over Uden

Verduurzaming nu even op tweede plan

Uden ziet binnen haar grenzen weinig mogelijkheden voor uitbreiding van het kantoren- en bedrijfsruimteprogramma. De prognose voor uitgifte van grond in 2013 blijft gelijk aan die van 2012. In totaal beschikt Uden over 250 ha bedrijventerrein. Hiervan is 40 ha verouderd. Aandacht is er dan ook voor herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Loopkant – Liessent.

In de toekomst bestaat nog zeker ruimte voor uitgifte van bedrijventerreinen zoals op de bedrijventerreinen Goorkens en Hoogveld, beide aan de oostkant van Uden, waar nog 30 ha beschikbaar is. Maar uitgifte van nieuwe kavels vindt op dit moment slechts beperkt plaats. In 2011 was ruimte voor uitgifte van 2 ha. Het accent ligt op het tegengaan van leegstand. Binnen parkmanagement overlegt de gemeente hierover met het bedrijfsleven van Uden om zo tot een gezamenlijke aanpak van de leegstand te komen. (Het aanbod bedroeg medio 2012 circa 15.000 m².)

Daarnaast heeft de gemeente het aantrekkelijk maken en promoten van Uden als vestigingslocatie bovenaan de prioriteitenlijst staan. De groei die Uden toestaat betreft dan ook vooral nieuwbouw van woningen. Hiervoor bieden de locaties Hoederbos IV (160 woningen), Velmolen Oost (200 woningen) en de Spechtenlaan (50 woningen) voldoende ruimte. In de periode 2013–2015 wordt verder ruimte gegeven aan de ontwikkeling van zorgpark Uden met onder meer de bouw van ziekenhuis Bernhoven. In het centrum van Uden is het centrumplan Hoek Promenade de belangrijkste nieuwbouwontwikkeling. Het programma van Prowinko en de gemeente omvat 7000 m² winkels en commerciële ruimte. Daarnaast worden 30 woningen en 260 parkeerplaatsen gerealiseerd. Oplevering is voorzien in 2014.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws