Terneuzen

 
 
 
 

Over Terneuzen

Samenwerking belangrijk voor Zeeuwse haven

Terneuzen is een echte industrielocatie. Er zijn veel bedrijven gevestigd die actief zijn op het gebied van chemie en papier. Verder zijn er ook veel logistieke bedrijven in Terneuzen vanwege de locatie aan de Westerschelde en de Kanaalzone. Een van de grote bedrijven is Verbrugge Terminals. Dit logistieke bedrijf nam in 2011 42.700 m² extra bedrijfsruimte in gebruik op bedrijventerrein Handelspoort.

Dat de haven belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat Terneuzen intensief samenwerkt met de gemeentes Vlissingen, Borselle en de provincie Zeeland in het verband Zeeland Sea Ports. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het exploiteren en realiseren van de havens en de diverse havengebonden bedrijventerreinen in de regio. Een van de doelen is een vergroting van de werkgelegenheid in de regio.

Een terrein dat de gemeente zelf realiseert, is het bedrijventerrein Koegorsstraat, nabij Sluiskil. Hier is 13,4 ha bedrijventerrein beschikbaar. Nabij dit nieuwe bedrijventerrein komt een andere belangrijke ontwikkeling voor Terneuzen: het aanleggen van de Sluiskiltunnel. Hierdoor hoeft het verkeer over het Kanaal van Gent naar Terneuzen niet meer over het kanaal heen. Dit levert flinke tijdwinst op, aangezien de huidige brug over het kanaal op werkdagen vijf uur per dag open staat. Terneuzen heeft geen solitaire kantoorlocaties; wel zijn er op de diverse bedrijventerreinen losse kantoorunits aanwezig.

Terneuzen is tevens de grootste gemeente van Zeeland qua inwonertal. Om nog verder te groeien wordt de woonwijk Othene-Zuid gerealiseerd aan de oostzijde van Terneuzen. Hier worden 1200 woningen en bijbehorende voorzieningen gebouwd door ontwikkelaar AM Zeeland.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws