Stichtse Vecht

 
 
 
 

Over Stichtse Vecht

Overloopgemeente kampt met leegstand

De gemeente Stichtse Vecht is in 2011 ontstaan uit een fusie van Breukelen, Loenen en Maarssen. De diverse vestigingsplaatsen profiteren voornamelijk van de nabijheid van Utrecht. De grootste transactie in 2012 was te vinden in Breukelen. Hier huurde betonspecialist Nika 2000 m² opslagruimte. Grote kantoortransacties bleven nog uit. Het scheelde echter weinig of de gemeente had een zeer grote transactie binnengehaald. Maarssen was namelijk lang in de running om het hoofdkantoor van Capgemini te huisvesten. Begin 2012 maakte het bedrijf echter bekend toch binnen Utrecht te blijven. Het is maar de vraag of een nieuw kantoorpand ook wel te rechtvaardigen was, aangezien de leegstand in de gemeente hoog is. De gemeente profiteerde jarenlang van de ligging tussen Amsterdam en Utrecht, waardoor het geconcurreerd heeft met de kantoren en bedrijfsruimtemarkten van deze steden.
Dit heeft echter tot overproductie geleid, waardoor er nu 32% leegstand is in de kantorenvoorraad van de gemeente, bleek uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel Midden Nederland medio 2012. De KvK gaat daarom een plan opstellen met experts om de leegstand in de regio terug te dringen.

Op de woningmarkt was er een tegenslag voor de gemeente bij het centrumplan Loenen. De betrokken ontwikkelaars hebben medio 2012 een streep door het plan gezet aangezien ze twijfelden aan de haalbaarheid van het project. In het plan zou een naoorlogs winkelcentrum herontwikkeld worden en er zouden diverse nieuwe voorzieningen en woningen in komen. Volgens de gemeente komt er voorlopig geen nieuw plan voor het gebied.

+ Lees de volledige tekst