Smallingerland

 
 
 
 

Over Smallingerland

Gemeente stemt plannen meer af op de vraag

Een belangrijke sector in de economie van Smallingerland is Research en Development. In maart 2012 is het Innovatie Cluster Drachten opgericht, waarin een aantal bedrijven uit deze sector samenwerken. Het cluster heeft het doel om een High Tech Campus op te zetten om zo de samenwerking met noordelijke bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren op het gebied van productontwikkeling en kennisopbouw.

In januari 2012 is begonnen met de herontwikkeling van het Raadhuisplein in het centrum van Drachten. In 2016 moet de hele ontwikkeling gereed zijn. Deze bestaat uit 23.000 m² winkelruimte, 175 woningen en een parkeergarage voor 700 auto’s. Dit is een van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Smallingerland. Er zijn ook bedrijventerreinen (onder andere Azeven) en kantoorruimte (Maartenswouden) in ontwikkeling. Met de uitvoering van deze plannen is de gemeente terughoudender geworden.
Uit de Strategie Werklocaties 2020 blijkt dat de gemeente de richting van het vraaggestuurde aanbod is ingeslagen, zowel uit kwantitatief als kwalitatief oogpunt. De gemeente verwacht dat de uitgifte van gronden in 2013 lager zal liggen dan in 2012 (5 ha tegenover 10 ha). In 2011 is gestart met de uitgifte van kavels op het nieuwe terrein Noorderhogeweg. Dit terrein zal uit 13 ha bestaan.

Bij de aanpak van de leegstand op de kantorenmarkt laat de gemeente het initiatief bij de eigenaren. De gemeente signaleert wel of er problemen zijn en spreekt eigenaren daarop aan. Het leegstandspercentage in de gemeente is volgens de kantorenmarktanalyse van DTZ Zadelhoff voor het tweede jaar op rij gedaald, naar ongeveer 10%, en ligt nu onder het nationaal gemiddelde.

 

+ Lees de volledige tekst