Roosendaal

 
 
 
 

Over Roosendaal

Structuurvisie 2025: trendbreuk in ruimtelijk beleid

De strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen maakt Roosendaal een natuurlijke keuze voor vestiging van bedrijven in logistiek en distributie. Daarbij is de aanwezige infrastructuur – een kruispunt van wegen en spoorwegen – een belangrijk pluspunt.

Dit heeft niet kunnen voorkomen dat ook Roosendaal geconfronteerd wordt met de effecten van de economische- en vastgoedcrises. Dit komt duidelijk naar voren in de ontwerpstructuurvisie 2025 die de gemeente in het najaar van 2012 aan de bewoners heeft voorgelegd. Daarin gaat B&W uit van een situatie waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat er altijd vraag is naar gronden voor woningen, winkels en kantoren. Strategische keuzes voor toekomstig ruimtegebruik zullen worden beïnvloed door demografische ontwikkelingen zoals ontgroening en vergrijzing. Roosendaal zal niet meer in de eerste plaats aan meer woningen en meer bedrijventerreinen denken. In plaats daarvan zullen mogelijkheden van omvorming, herstructurering en transformatie onderzocht worden.

Want ook Roosendaal zag zich in 2012 geconfronteerd met een overschot aan kantoor- en winkelruimte. Hoewel Roosendaal niet te boek staat als een kantorenstad, ziet de gemeente terugdringing van deze leegstand wel als topprioriteit. De stad vreest anders dat structurele leegstand het woon-, werk- en leefklimaat negatief beïnvloedt. Daarom zal de gemeente bekijken of een andere functie tot de mogelijkheden behoort als eigenaren van kantoorpanden met structurele leegstand zich melden. Ondertussen blijft de prognose voor uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen ongewijzigd.

Uitvoering van de structuurvisie betekent geenszins dat Roosendaal in zijn achteruit staat. Gezien de strategische ligging in de Vlaams–Nederlandse delta en de aanwezigheid van multimodale netwerken, heeft Roosendaal de ambitie om haar bedrijvigheid optimaal te ontsluiten.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws