Parkstad Limburg

570.000 inwoners2 locaties
 
 
Stadsregio Parkstad Limburg Postbus 200 6400 AE Heerlen 045 5700123
info@parkstad-limburg.nl  

Over Parkstad Limburg

Investeren=Vertrouwen in regio Parkstad

In de stadsregio Parkstad Limburg werken de gemeenten Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal (totaal 251.000 inwoners) samen aan een duurzaam vitale regio. Gelegen in oostelijk Zuid-Limburg, vormt Parkstad de schakel tussen Zuid-Nederland en haar directe buur, de regio Aken ( 570.000 inwoners, een technische universiteit met 38.000 studenten, met een nieuwe campusontwikkeling ter waarde van 2 miljard euro). Met ruim 450 miljoen euro aan investeringen in wegen en openbaar vervoer, wordt de schakelpositie van Parkstad komende jaren uitgebouwd. Fors investeren in de herstructurering en het verduurzamen van wijken, leidt bovendien tot een verbetering van het leefklimaat in deze groene, stedelijke regio.

Economie

Parkstad Limburg telt bijna 15.000 bedrijfsvestigingen die werk bieden aan ca. 106.000 personen. De financieel-administratieve dienstverlening is één van de speerpuntsectoren van de regio. De pensioenfondsen APG en AZL, organisaties als het CBS, Belastingdienst Loyalis, Obvion en Aevitae en veel ondersteunende diensten zijn samen goed voor ruim 7.000 arbeidsplaatsen. Tussen bedrijven in deze sector, onderwijsinstellingen en overheden is een unieke samenwerking ontstaan op het gebied van human resources, het stimuleren van innovatie en het bieden van aantrekkelijke virtuele en fysieke werkplekken. Zie daarvoor www.smartserviceshub.nl.
Met name zorg, toerisme en nieuwe energie zijn groeiers in de regio. Zo is Parkstad Limburg de snelst groeiende toeristische regio van het land met grootschalige attracties als Snowworld, GaiaZoo Kerkrade en Discovery Center Continium. Ondernemers en investeerders in de sector sorteren inmiddels voor op de komst van de Buitenring Parkstad. Die vierbaansweg (ca. 400 miljoen euro) ontsluit in 2016 veel beschikbare ruimte aan de oostzijde van de regio.
In de sector Nieuwe Energie leggen bedrijven en overheden zich vooral toe op toepassingen van nieuwe energie in de gebouwde omgeving. In 2012 is het programma Building Integrated High Tech Systems van start gegaan. Daarin investeren publieke en private partijen samen 19 miljoen euro in een onderzoeks- en testfaciliteit, een centre of expertise, een incubator voor startende ondernemers in nieuwe energie en een voucherregeling voor het MKB.

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Wie is wie?

Mr. T.(Tom) Hanssen MRE

Projectleider Weller voor Maankwartier

M: Tomhanssen@wellernet.nl

www.maankwartier.nl

Mevrouw K. (Kerensa) Giesen-Kuijpers

Projectmanager Centrumplan, gemeente Kerkrade

T: 14045

M: kerensa.kuijpers@kerkrade.nl

www.kerkrade.nl