Middelburg

 
 
 
 

Over Middelburg

Vraag naar nieuwe locaties stagneert

In Middelburg is de gronduitgifte nagenoeg tot stilstand gekomen. Op de terreinen Arnestein, Mortiere en Ramsburg is nog wel grond beschikbaar, maar de gemeente verwacht in 2013 geen grote verkopen. Wel kunnen er incidentele verkopen plaatsvinden.

Een gebied dat de laatste jaren flink is ontwikkeld is bedrijvenpark Mortiere, gelegen tussen de gelijknamige woonwijk en woonboulevard. Deze laatste is in april 2012 officieel geopend en biedt ongeveer 43.000 m² brutovloeroppervlak. Op het bedrijvenpark Mortiere zijn onder andere vrijetijdspark Zep en een Van der Valk hotel gevestigd. Het park biedt ruimte voor hoogwaardige bedrijvigheid. Specifieke kantorenlocaties zijn de stationsomgeving en park Veldzigt. Doordat Middelburg de centrale stad van Zeeland is, zijn er een aantal overheidsinstellingen gevestigd, die vooral in het stationsgebied te vinden zijn. Op kantorenpark Veldzigt staan inmiddels zes kantoorgebouwen en er zijn nog twee kavels te koop met ruimte voor 4500 m² kantoorruimte.

De gemeente stelt dat de leegstand op de kantorenmarkt in Middelburg nog meevalt en er zijn dan ook nog geen drastische plannen om in te grijpen op de kantorenmarkt. Wel denkt de gemeente aan de mogelijkheid om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken in gebieden waar sprake is van leegstand en om bestemmingsplannen te wijzigen. Een mogelijkheid hiertoe doet zich voor op bedrijventerrein Ramsburg. Dit terrein is volop in ontwikkeling en op dit moment bestemd voor representatieve bedrijven zoals kantoren en sommige vormen van detailhandel. Er is echter sprake van dat dit terrein in de toekomst gedeeltelijk kan worden getransformeerd tot woongebied.

+ Lees de volledige tekst