Metropoolregio Amsterdam

 
 
Lex Brans
Director Marketing real estate Amsterdam Metropolitan Area
T: +31 (0)20 25 44 010
M: k.boesten@amsterdam.nl    

Stadsregio AmsterdamDe pagina’s van de gemeenten van de Stadsregio Amsterdam op deze site zijn gerealiseerd met cofinanciering uit het Provinciaal Woonfonds van de provincie Noord-Holland

Een regio waar wonen, werken, recreatie en cultuur hand in hand gaan.

De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit 36 gemeenten in en om Amsterdam en strekt zich globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. De Stadsregio Amsterdam maakt onderdeel uit van de Metropoolregio. De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de regio’s Waterland, Amstel-Meerlanden, Zaanstreek en de gemeente Amsterdam.

Regionale roltrap

Door de aanwezigheid van werk- en opleidingsvoorzieningen is er een continue toestroom van jonge mensen, uit binnen- én buitenland, waarbij vooral Amsterdam als magneet fungeert. Deze instroom van jongeren is weer belangrijk voor de aanwezigheid van voldoende arbeidspotentieel in de regio en zodoende voorwaarde voor economische ontwikkeling. Doordat vanuit Amsterdam uitstroom plaatsvindt van huishoudens in de gezinsvormende fase, die zich vaak als starter in Amsterdam gevestigd hebben, groeit ook de bevolking in de regio om Amsterdam heen. De instroom in de regio zorgt dat ontgroening, vergrijzing en krimp worden tegengegaan en zorgt voor draagvlak voor diverse voorzieningen. Er zijn voldoende woningen met een passende kwaliteit nodig om deze regionale roltrap te laten blijven functioneren.

Bevolking regio neemt toe

In oppervlakte beslaat de Metropoolregio 6% van Nederland. Tegelijkertijd woont één op de zeven Nederlanders (14%) in de regio. Het gaat in totaal om ongeveer 2,3 miljoen inwoners. Op 1 januari 2013 telde de Metropoolregio Amsterdam 2.349.870 inwoners. Sinds 2009 zijn er 83.000 inwoners bijgekomen in de regio. Deze groei is twee keer zo groot als gemiddeld in Nederland (3,7% tegenover 1,8%). De verwachting is dat de regio ook in de komende jaren sterk zal blijven groeien.

Grote druk op de woningmarkt

Deze regio is een van de meest dynamische woningmarkten van Nederland. Op 1 januari 2013 stond één op de zeven woningen (15%) in Nederland in de Metropoolregio Amsterdam. In totaal gaat het om 1.091.455 woningen.

Er is een grote druk op de woningmarkt, dat uit zich in een meer dan gemiddeld woningtekort, duurdere woningen en een meer dan gemiddelde prijsstijging van koopwoningen. Daarnaast is de omvang van de vrije sector huurmarkt zeer beperkt, terwijl een aanzienlijk deel van de inwoners van de regio geïnteresseerd dan wel aangewezen is op de vrije sector huurmarkt. De regio Amsterdam functioneert als één woningmarkt waarin de verschillende delen van de woningmarkt complementair aan elkaar zijn en elk een eigen functie vervullen.

De regio voorziet in een divers pallet van verschillende woonmilieus. Van Centrum-stedelijk plus tot Landelijk perifeer. Circa 300.000 woningen zijn tot 2040 in de Metropoolregio Amsterdam nodig om te voorzien in de extra woningvraag. Er is voornamelijk een tekort aan woningen in stedelijk vooroorlogse, stedelijk naoorlogs grondgebonden en centrum-dorpse woonmilieus, terwijl er een overschot is aan plannen in de naoorlogse herstructureringswijken.

De regio om in te wonen, werken en recreëren

De veelzijdigheid van de regio is niet alleen terug te vinden in de verschillende woonmilieus. Iedere subregio heeft zijn eigen karakteristieken. Zo heeft de hoofdstad een historisch centrum met grachten uit de Gouden Eeuw, schilderijen van Rembrandt van Rijn en het Anne Frankhuis. De regio Zaanstreek-Waterland heeft een prachtig cultuurlandschap met onder andere werelderfgoed droogmakerij De Beemster en de waterrijke landschappen in Landsmeer en de Zaanstreek. In de Regio Gooi en Vechtstreek vindt u De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, maar ook het gebied van de Groene Uitweg’ met weidse uitzichten, plassen en meren. De regio Amstelland-Meerlanden staat onder andere bekend om de bloemenveiling en glastuinbouw in Aalsmeer en het Haarlemmermeerse Bos. Maar wat dacht u verder van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Noordzee met de kust en de Oostvaardersplassen.

Deze regio is een regio waar wonen, werken, recreatie en cultuur hand in hand gaan. De verschillende gemeenten maken onderdeel uit van een groter geheel en profiteren van de verscheidenheid van de regio als geheel.

See for information in English the website Investmentlocations.EU.

 

Hieronder enige impressies

Noordzeekanaal

Zuidas

Zaanse huisjes

infra

winkelen

 

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Marktontwikkeling

Sterke economische positie

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. 

De MRA is een economische top regio. Het gebied heeft een sterke positie door een combinatie van bereikbaarheid (Schiphol, OV, auto en internet-knooppunt AMSIX), het imago van Amsterdam, de bijzondere landschappelijke setting, de diversiteit in economische hoogwaardige clusters, een goed opgeleid en internationaal arbeidspotentieel, aanwezigheid van Universiteiten en HBO instellingen, een diverse bevolking (meer dan 180 nationaliteiten), een aantrekkelijke woningmarkt en het hoge niveau van (culturele) voorzieningen. Amsterdam staat na Hongkong wereldwijd op de tweede plaats als beste stad om in te leven vanwege de stabiliteit, goede gezondheidszorg, culturele kwaliteiten, goede onderwijsmogelijkheden, goede infrastructuur en ruimtelijke kenmerken.

Groei tegen de trend in

Ondanks het economisch sombere weer waarin Nederland verkeert, heeft de Metropoolregio Amsterdam alle kenmerken van een groeiregio. Voor 2014 wordt een groei van 0,5% van het bruto regionaal product verwacht, terwijl in andere delen van Nederland sprake is van krimp. Ook op het gebied van werkgelegenheid ontwikkelt de MRA zich positief ten opzichte van de rest van het land. De bevolking in de MRA groeide in 2011 met 1%, dat is twee maal zo snel als landelijk. Daarmee kwam de bevolkingsomvang in de MRA in 2011 op ruim 2,3 miljoen inwoners. De relatief gunstige economische ontwikkeling van de Metropoolregio vindt zijn oorsprong in de internationale oriëntatie van veel bedrijfstakken. Hier kan de MRA in het huidige economische tij van profiteren. Verwacht wordt dat in er in de Metropoolregio Amsterdam 53.000 banen bijkomen tussen nu en 2016, dat de  beroepsbevolking met 19.000 mensen toeneemt en dat het werkloosheidspercentage langzaam daalt van 5,9 naar 5,0%. Tot slot is het aandeel hogeropgeleiden in de MRA relatief hoog (46%) tegenover 38% gemiddeld in Nederland.

De regio als motor voor de welvaart van Nederland

Leefde enkele eeuwen geleden nog maar 20% van de bevolking in steden, tegenwoordig loopt het percentage al richting 70% in verschillende landen van Europa en daarbuiten. Er is een groeiende ontwikkeling van stedelijke netwerken. De metropoolregio Amsterdam is voor de economie van Nederland van vitaal belang.

1,4 miljoen mensen leveren op dit moment 91 miljard euro aan toegevoegde waarde. Dat is 17% van het BNP (cijfers 2011). Internationaal gezien en in vergelijking met andere wereldsteden is de MRA een ‘kleintje’, maar wel één met een sterke naam en reputatie. Dit is te danken aan de combinatie van een handels-en financieel centrum, een sterke creatieve sector en een breed spectrum aan andere sectoren. De economische activiteiten in de MRA vinden voor een belangrijk deel plaats in de zogeheten Topsectoren, sectoren die door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie benoemd zijn als sectoren die tot de top van de wereld behoren en waar voortdurende ontwikkeling nodig is om de groeiende, internationale concurrentie aan te kunnen. De MRA draagt daaraan bij als motor voor de welvaart van de regio en die van Nederland.

Goede investeringsmogelijkheden

Gezien een gunstige werkgelegenheid, een verwachte groei van 0,5% van het bruto regionaal product in 2014, een toenemende bevolkingsomvang en een langzaam dalend werkeloosheidspercentage zijn er goede mogelijkheden om te investeren in deze diverse regio. Er zijn diverse redenen aan te geven om te investeren in vastgoed in de regio. De sector is doorgaans stabiel. Dit resulteert in een stabiel direct rendement, huren die mee fluctueren met de inflatie terwijl de tekorten aan woningen verder oplopen.  Bovendien is er in de woningmarkt een omslag gaande van koop naar huur. Aangezien de prijzen laag zijn, is het instapmoment voor beleggers aantrekkelijk.

 

 

 

 

 

+ Lees de volledige tekst

Wie is wie?

Richard Hoep

Projectmanager Parteon

T: 075-6275000

M: info@parteon.nl

Mariolein Hoevenaar

Projectmanager Gebiedsontwikkeling Zeeburgereiland

T: 020 254 4800 – 06 20360092

M: m.hoevenaar@amsterdam.nl

Anne Ruijter

Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling,

T: 06-83634997

M: a.ruijter@nieuwwest.amsterdam.nl

Marga Poiesz

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer

T: 020-5693260

M: m.poiesz@zuidoost.amsterdam.nl

Els Daems

T: 06 46014871

M: e.daems@amsterdam.nl

 

Erwin Gorter

Assistent-manager Westpoort/Sloterdijkgebied

M: e.gorter@amsterdam.nl

T: 06-30444042

Ellen Nieuweboer

Gebiedsmanager Westpoort/Sloterdijkgebied

M: enieuweboer@pmb.amsterdam.nl

T: 06-21689492

Nieuws