Meppel

 
 
 
 

Over Meppel

Stedelijk centrum van het Overijssels merengebied

De gemeente heeft eind 2012 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Woonconcept en investeringsmaatschappij De Hoge Dennen voor de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum Koedijkslanden en de directe omgeving. Het doel is een combinatie van voorzieningen, wonen, zorg en welzijn te ontwikkelen. De gemeente maakt deel uit van een samenwerkingsverband van de regio Zwolle. Binnen dit samenwerkingsverband zien de gemeentes nog volop groeipotentie.

Onder andere op het gebied van logistiek per water wil de gemeente samen met Zwolle en Kampen een sterk front vormen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een gezamenlijk havenbedrijf opgericht. Via het Meppelerdiep zijn de havens aangesloten op het landelijk hoofdvaarwegennet. Rondom Meppel zijn diverse havens voor overslag van containers en bulkgoederen.

De gemeente Meppel is naast de havens een aantal bedrijventerreinen rijk, waaronder Oevers A, B en D, die aan het Meppelerdiep liggen. Een ander bedrijventerrein, dat minder gericht is op maritieme dienstverlening, is bedrijventerrein Noord II. Dit is gelegen aan de A28 en de A32 en is geschikt voor lichte en middelzware bedrijvigheid, zoals handel en productie. Op dit relatief nieuwe bedrijventerrein zijn nog enkele kavels beschikbaar die variëren in grootte van 1700 tot 20.000 m². Een ander bedrijventerrein waar nog enkele kavels beschikbaar zijn is Blankenstein. De kavels variëren in grootte van 2500 tot 12.000 m². Dit bedrijventerrein is ideaal voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening en voor hoofdkantoren.
Op het gebied van woningontwikkeling is Meppel ook volop in beweging. Nieuwveense Landen is een grootschalige woonwijkontwikkeling tussen Meppel en Nijeveen. In 20 jaar wordt hier een woonwijk met 3200 woningen gebouwd.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws