Landsmeer

10.000 inwoners1 locatie
 
 
Raadhuisstraat 1 1121 XC  Landsmeer T: 020-4877111 M: gemeente@landsmeer.nl Twitter; https://twitter.com/Gem_Landsmeer Facebook: https://nl-nl.facebook.com/gemeentelandsmeer www.landsmeer.nl

landsmeer‘Lantsmaer’ sinds 1326

Landsmeer is een dorp en gemeente in de regio Waterland in de Nederlandse provincie Noord-Holland en ligt tussen de noordgrens van Amsterdam en Purmerend. Als gehucht van kippenboeren en vissers staat Landsmeer als eerst in een document uit 1326. Het heette toen ‘Lantsmaer’. Dit betekent ‘langs het meer’, want de nederzetting lag aan een meer: de Breek. Later is de naam van de nederzetting afwisselend gespeld als Lantsmer, Lantsmeer, Landsmer, Lansmer totdat het ‘Landsmeer’ werd. De nederzetting heeft zich door de eeuwen heen langs de Breek ontwikkeld.

Op 1 augustus 1966 is een deel van Landsmeer na een lange discussie geannexeerd; het nu ten zuiden van de ringweg A10 Noord gelegen gebied is bij de gemeente Amsterdam gevoegd. Vanaf 1973 werd er gewerkt aan het recreatiegebied het Twiske, dat voor een deel in Landsmeer is gelegen. Dit recreatiegebied is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend en Zaanstad. In 1970 verrees de wijk ‘Nieuwe Gouw’ met duurdere huizen in de zuidoostelijke lob. Deze wijk wordt in de volksmond ook Havenzathe genoemd, naar de bouw- en exploitatiemaatschappij. Daarna kwam er ook in zuidwestelijke richting een nieuwe wijk bij, Luyendijk. Noordwestelijk liggen de sportvelden.

Landsmeer heeft een bloeiende middenstand en een aantal industriële bedrijven. Dertien procent van de beroepsbevolking vindt werk in de eigen gemeente.

Herindeling

Bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1991 kwamen Den Ilp en Purmerland bij Landsmeer en werd Purmerend de naaste buur. Watergang ging met Ilpendam op in de nieuwe gemeente Waterland. Het kanaal, een territoriale grens, werd eindelijk ook de bestuurlijke grens.

De nieuwe gemeente Landsmeer telde in 1991 ruim tienduizend inwoners. Wie er binnenrijdt treft een lange smalle weg geflankeerd door een wegsloot waarover bruggetjes naar de afzonderlijke woningen leiden. Het oude patroon van de éne weg met lintbebouwing, uit de tijd dat moerassig land woningbouw bemoeilijkt, is nog duidelijk herkenbaar.

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Wie is wie?