Kampen

 
 
 
 

Over Kampen

Kampen steunt op havens

Hoewel er in de gemeente grote bedrijventerreinen liggen waar onder andere glastuinbouwbouw een belangrijke functie vervult, blijven vooral de havens en de mogelijkheden die zij bieden het belangrijkst voor de gemeente Kampen. De gemeente zegt relatief gezien minder problemen te hebben met de schommelingen van de conjunctuur en geen of nauwelijks last te hebben van de leegstandsproblematiek op de kantorenmarkt. De opname- en aanbodcijfers van PropertyNL bevestigen dit statement: sinds begin 2011 heeft er slechts één transactie plaatsgevonden die voldoet aan de criteria. Het gaat hier om de aanhuur van 1450 m² bedrijfsruimte door Vitel International. Ook het aanbod van kantoorruimte blijft vrij stabiel. Medio 2011 was er 2292 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur, medio 2012 is daar een kleine 200 m² bijgekomen.

In tegenstelling tot de kantorenmarkt is er meer beweging op de markt voor bedrijfsruimtes. In de gemeente zijn op dit moment drie bedrijventerreinen in ontwikkeling. Dat zijn Zuiderzeehaven, bedrijvenpark Rijksweg 50 en glastuinbouwgebied Koekoekspolder. De gebieden zijn direct aan de IJssel of de N50 gelegen en daardoor goed bereikbaar. De haven in Kampen, gelegen op bedrijventerrein Zuiderzeehaven, is vanwege zijn laadvermogen een belangrijke aanjager van de regionale economie. Op bedrijventerrein Haatlandhaven kunnen kleinere binnenvaartschepen aanmeren. Op dit moment vindt er een grootschalige revitalisering plaats op dit bedrijventerrein. Sinds 2000 werkt de gemeente Kampen samen met de gemeente Zwolle om de economische kansen in de regio zo optimaal mogelijk te benutten. Belangrijk in dit samenwerkingsverband is de ingebruikname van de Hanzelijn. Deze nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle wordt geopend op 6 december 2012.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws