Hoogeveen

 
 
 
 

Over Hoogeveen

Vernieuwing van stationsgebied en binnenstad

Van oudsher is de industrie een belangrijke sector in Hoogeveen. Tegenwoordig zijn ook de sectoren transport & logistiek en zakelijke dienstverlening speerpunten van de economische ontwikkeling. Om ruimte te bieden aan deze en andere bedrijvigheden heeft Hoogeveen diverse bedrijventerreinen beschikbaar. Het grootste hiervan is bedrijventerrein de Wieken, gelegen aan de A28 en de A37. Dit terrein is meer dan 400 ha groot en huisvest ruim 700 bedrijven. Het terrein is onlangs volledig gerevitaliseerd. Het doel hierbij was om een open, toegankelijk, efficiënt, duurzaam en goed georganiseerd bedrijvenpark te maken dat een stevige basis vormt voor de regionale economie. Een vrij nieuw terrein is Buitenvaart, dat ruimte biedt aan bedrijven in de industriële en logistieke sector. Hier zijn nog veel kavels beschikbaar.

Het stationsgebied wordt ook gerevitaliseerd. In het eerste deelgebied kunnen nu kantoorvestigingen worden gerealiseerd waarvoor de gemeente kavels uitgeeft. Een bestaande locatie voor kantoren is Schutlanden. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar.

Hoogeveen is in 2011 verkozen tot beste binnenstad middelgrote gemeenten. Om de kwaliteit van het stadcentrum verder te verbeteren heeft de gemeente plannen gemaakt, waarbij onder andere de toegankelijkheid van het winkelgebied en de woonfunctie versterkt worden.
De woningbouw in de gemeente Hoogeveen blijft achter bij de verwachtingen die waren neergelegd in de Woonvisie 2011–2020. In 2011 zijn er 91 woningen bijgekomen, terwijl de Woonvisie uitging van een toename van 165 huizen. De gemeente geeft aan dat de geringe groei waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de economische crisis. De woonvisie moet dan ook worden bijgesteld.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws