Goes

 
 
 
 

Over Goes

Goes versterkt regionale winkelfunctie

Goes is geen grote stad, maar heeft een sterke regionale positie wat betreft detailhandel. Om deze functie te versterken werkt de gemeente sinds een paar jaar aan het Masterplan Binnenstad. In het kader van dit plan worden winkelstraten heringericht en parkeergarages gebouwd. Uit de detailhandelsvisie van de gemeente blijkt dat uitbreidingen of nieuwe vestigingen zoveel mogelijk in de binnenstad moeten plaatsvinden. Voor PDV-winkels is er ruimte op het Marconigebied.

De kantoorbedrijvigheid concentreert zich in het stationsgebied. Hier zijn vooral financieel-economische en administratieve bedrijven gevestigd. Voor nieuwe kantoorgebouwen zijn nog kavels beschikbaar op het Stationspark, aan de zuidzijde van de spoorlijn.
Bedrijfskavels zijn beschikbaar op bedrijventerrein De Poel II. Dit terrein aan de A58 biedt ruimte aan diverse soorten bedrijvigheid, zoals distributie, groothandel, kleinschalige industrie en zakelijke diensten. Aan de rand van het bedrijventerrein is een gemengde woon–werkzone die de overgang vormt naar de nieuwe woonwijk Ouverture. Wanneer De Poel II geheel is uitgegeven, zal de gemeente beginnen met de ontwikkeling van De Poel V.
De opname van kantoor- en bedrijfsruimte lijkt in 2012 het niveau van voorgaande jaren te evenaren. Er werd al 6300 m² bedrijfsruimte verhuurd aan Maran Holding ten behoeve van het Cycle Experience Center.

De situatie op de woningmarkt heeft ook in Goes invloed op de bouwplannen. Voor de nieuwe woonwijk Waterstad Goese Schans is een bezinningsperiode ingelast om te bepalen hoe de ontwikkeling kan worden aangepast aan de veranderde omstandigheden. Een bouwproject dat wel van start gaat, is de nieuwbouw voor het Goese Lyceum. Het nieuwe schoolgebouw wordt naar verwachting in 2014 in gebruik genomen.

+ Lees de volledige tekst