Den Helder

 
 
 
 

Over Den Helder

De gemeente Den Helder is een belangrijk centrum voor de offshore locaties in de Noordzee. In de afgelopen jaren hebben veel offshore bedrijven en toeleveranciers zich dan ook in de stad gevestigd.

Dit in tegenstelling tot de marinebasis in Den Helder, dat de bezuinigingen op Defensie ook merkt. Zo werd de luchthaven van Den Helder in 2011 bedreigd door sluiting vanwege de bezuinigingen. Het bedrijfsleven en de provincie hebben echter voldoende financiƫle middelen gevonden om de luchthaven open te houden. Den Helder Airport vervoert vooral passagiers van en naar de diverse offshore locaties in de Noordzee. Momenteel worden de kansen voor een lijndienst met Aberdeen onderzocht.

Naast traditionele offshore bedrijvigheid zoals boorplatformen heeft de gemeente in de afgelopen jaren ingezet op duurzame energiewinning op zee. Volgens de gemeente heeft dit geleid tot een toename van de werkgelegenheid. Een voorbeeld is het kenniscentrum Offshore Wind dat in Den Helder gevestigd is.

Om verdere groei te faciliteren werkt de gemeente aan het verbeteren van de werklocaties. Zo heeft Den Helder twee jaar geleden de Nieuwediepkade opgeleverd en worden de bedrijventerreinen de Dogger en Kooypunt in 2013 uitgebreid. Een nieuw bedrijventerrein is de Kooykade (50 ha), dat een regionaal havengebonden bedrijventerrein moet worden. De gemeente gaat uit van een gemiddelde gronduitgifte van 2 ha per jaar.

Op de woningmarkt is Den Helder bezig met het verbeteren van de woningvoorraad. Zo worden oude flats vervangen door nieuwbouw. Een nieuwe wijk is Julianadorp-Oost. De bouw van deze wijk met 150 woningen zal medio 2013 starten.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws