Delfzijl

 
 
 
 

Over Delfzijl

De gemeente Delfzijl ligt in een regio die sociaaleconomisch gezien tot de zwakkere in Nederland behoort. Zowel de bevolking als de werkgelegenheid laat krimp zien.

De gemeente voert dan ook beleid om zowel de woonomgeving als het vestigingsklimaat voor bedrijven te versterken. Hierbij vormen bereikbaarheid en duurzaamheid belangrijke onderdelen en wordt samenwerking gezocht binnen de regio Eemsdelta. De bereikbaarheid wil de gemeente vergroten door wegen te verbeteren (de N33). Een toekomstige veerverbinding met Duitsland moet het mogelijk maken om werknemers daarvandaan aan te trekken. Dit moet het voor bedrijven makkelijker maken om personeel te vinden. De inzet op duurzaamheid krijgt onder andere vorm door de bouw van een bio-energiecentrale door Eneco in het havengebied. Ook gaat de energieleverancier hier een windpark bouwen dat in 2014 gereed moet zijn. De haven vormt de economische motor van Delfzijl. De bedrijvigheid hier is geconcentreerd in clusters zoals het Chemie Park, Metal Park en de Handelshaven. In Delfzijl is nog ruim 400 ha bedrijventerrein beschikbaar. Naast de zeehaven heeft de gemeente de beschikking over twee binnenhavens, de Farnsummerhaven en de Oosterhornhaven. Bij de economische ontwikkeling ligt de nadruk op de ontwikkeling van het industriegebied Oosterhorn tot een duurzaam chemie- en energiegebied.

Om de leefbaarheid te verbeteren heeft de gemeente plannen opgesteld om het centrum van Delfzijl een duidelijker gezicht te geven. Het centrum moet hierdoor interessanter worden voor bewoners, bedrijven en recreanten. Dit gebeurt onder meer door project Marconi, waarbij het centrum meer met de haven wordt verbonden.

+ Lees de volledige tekst