Amstelveen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

2.551

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

44.900

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

9.295

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

17.713

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

40%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

73

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

34%

Nieuws uit Amstelveen

Scroll naar boven