GEM Real Estate koopt DC in Moerdijk met Tristan

GEM Real Estate, het nieuwe bedrijf van Willem Slager,  heeft in samenwerking met Tristan Capital Partners een nieuw ontwikkeld logistiek pand van 15.600 m² in Moerdijk aangekocht voor hun gezamenlijke logistieke value add-platform.

Het aangekochte object omvat een totale verhuurbare oppervlakte van 15.600 m², bestaande uit 13.757 m² magazijnruimte (12,2 m vrije hoogte), 340 m² kantoor, 1.503 m² mezzanine en 62 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het betreft een all-electric, Breeam Very Good gebouw. Het pand is gereed voor verhuur.

De verkoper, een particulier eigenaar van een brownfield, heeft het object in samenwerking met Bouwbedrijf Vrolijk nieuw ontwikkeld.

In maart maakte Willem Slager bekend zijn eigen bedrijf te te zijn begonnen: GEM Real Estate, nadat er ruim een jaar eeder een einde kwam aan het zakelijke huwelijk met David Hart en DHG Groep. Naast haar eigen logistieke ontwikkel- en beleggingsactiviteiten, richt GEM Real Estate zich de komende jaren met Tristan op het opbouwen van een omvangrijke, logistieke value add-portefeuille in Nederland. De joint venture tussen het door Tristan beheerde fonds, European Property Investors Special Opportunities 6 (EPISO6), en GEM zal zich met name richten op het aankopen en optimaliseren van (urban) logistieke objecten vanaf 8.000 m² in Nederland. Gedacht kan worden aan sale-en-leasebacks, forward funding transacties en bestaand logistiek vastgoed leeg of (deels) verhuurd.

De koper werd commercieel geadviseerd door De Mik Real Estate Partners, technisch door C2N, juridisch door Loyens & Loeff en fiscaal door PWC. De verkoper werd commercieel geadviseerd door De Lobel & Partners Real Estate Experts, technisch door Vrolijk Groep, juridisch door Schaap Advocaten Notarissen en fiscaal door Witlox VCS.

Scroll naar boven