Gebruikersvraag logistiek vastgoed daalt in 2020

Ondanks de nog altijd grote belangstelling voor logistiek vastgoed lijkt een deel van de Nederlandse gebruikersmarkt over zijn hoogtepunt heen. Logistiek vastgoed blijft niettemin aantrekkelijk voor beleggers. Dit blijkt uit analyses van NVM Business.

In 2020 daalde voor het eerst sinds 2013 de gebruikersvraag, werd er aanzienlijk minder logistiek vastgoed in aanbouw genomen en liep het aanbod van nog te verhuren distributiecentra en opslagruimten verder op. Volgens NVM Business werd vorig jaar door bedrijven circa 3,15 mln m² logistiek vastgoed opgenomen, een daling van 8% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij ging het niet alleen om ruimten die op de vrije markt werden verhuurd en verkocht, maar ook om gebouwen die door bedrijven zelf voor eigen rekening werden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. Dat de afzet zich toch nog op een behoorlijk peil kon handhaven, was onder meer te danken aan de online detailhandelsbestedingen, die door toedoen van de coronapandemie flink omhooggingen. Dit had een gunstig effect op de vraag naar logistiek vastgoed.

Minder in aanbouw
Opvallend was ook dat vorig jaar minder distributiecentra in aanbouw werden genomen. In totaal ging ongeveer 2,4 miljoen m² de bouwfase in, tegen 3,16 miljoen m² in 2019. Vooral bij distributiecentra met een oppervlakte van 30.000 m² en meer trad een flinke daling op. Per saldo groeide de totale voorraad logistiek vastgoed in Nederland met 2,28 miljoen m² tot 40,9 miljoen m². Dat kwam doordat ook enkele verouderde distributiecentra aan de voorraad werden onttrokken.

Aanbod stijgt
Tegelijkertijd nam het aanbod van nog te verhuren distributiecentra flink toe, en wel met 867.000 m² tot 3,5 mln m². Ook het aanbod als percentage van de totale voorraad gaf een stijging te zien, namelijk van 6,7% in 2019 tot 8,4% ultimo 2020. Een belangrijke oorzaak van de oplopende leegstand was het feit dat er meer vastgoed op risico in aanbouw werd genomen, dus zonder de zekerheid van voorverhuur. De stijging van het aanbod was het grootst in Brabant en Limburg. Ook in Zuid-Holland trad een belangrijke verruiming op.

Beleggers houden interesse
Hoewel de verhoudingen op de gebruikersmarkt niet optimaal waren met meer aanbod dan vraag, had de logistieke vastgoedmarkt een grote aantrekkingskracht op beleggers, die vorig jaar een recordbedrag in dit deel van de commerciële gebouwenmarkt investeerden. In totaal kochten beleggers voor € 3,44 mrd distributiecentra. Buitenlandse beleggers namen het grootste deel van deze investeringen voor hun rekening.

 

Scroll naar boven