Cortese Development ontwikkelt grootschalig nieuwbouwproject in Utrecht

Cortese Development ontwikkelt ongeveer 240 woningen van alle categorieën en een gezondheidscentrum in Utrecht.

Het nieuwbouwproject aan de Marco Pololaan 111-117 zal bestaan uit een nieuw gezondheidscentrum met diverse voorzieningen en twee appartementengebouwen met ongeveer 240 levensloopbestendige appartementen. De eisen en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling zijn door het college van burgermeester en wethouders vastgesteld op 31 mei.

Momenteel wordt het bestemmingsplan opgesteld. Nadat daar een besluit over genomen is, zal over circa een jaar gestart worden met de nieuwbouw.

In de nieuwbouw komen 240 huurwoningen met een mix in de sociale, midden en vrije sector huurcategorie. Er is bewust gekozen om een deel van deze woningen specifiek aan ouderen toe te wijzen. Bij de zelfstandige, niet begeleid, sociale huurwoningen zijn alle woningen voor deze groep bedoeld, om daarmee de doorstroming van ouderen uit de wijk naar een geschikte betaalbare woning mogelijk maken.

Verder komt er een nieuw en verbeterd gezondheidscentrum waar ruimte is voor o.a. huisartsen-, tandarts-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijken, een apotheek en een thuishulporganisatie.

De organisaties Buurthuiskamer Bij Bosshardt en Jongerenwerk JOU hebben op dit moment een plek in het huidige gebouw aan de Marco Pololaan 115-117 en verhuizen naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar naar Marco Pololaan 10. Het moment van verhuizen is onder voorbehoud van de eventuele interne aanpassingen in het gebouw. De gemeente Utrecht was al enige tijd op zoek naar passende huurders voor Marco Pololaan 10 en is blij dat deze initiatieven het gebouw een nieuw leven inblazen.

Op dit moment wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. In de volgende fase wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Scroll naar boven