CBRE IM beperkt plannen WTC Zuidas

CBRE IM heeft zijn plannen voor het WTC aan de Zuidas in Amsterdam aangepast. De belegger focust nu op verduurzaming en spreekt slechts van een kleinschalige uitbreiding.

Wethouder Reinier van Dantzig bracht via een Raadsinformatiebrief de raadscommissie Ruimtelijke Ordening op de hoogte van de gewijzigde plannen.

CBRE Investment Management (CBRE IM) had in juni 2022 een Masterplan WTC ingediend bij de gemeente. Het heeft nu bekend gemaakt niet verder te gaan met dat Masterplan en wil zich door de huidige macro-economische en geopolitieke omstandigheden beraden op een nieuw, kleiner plan. De belegger blijft echter positief over de mogelijkheden van het WTC Amsterdam en gelooft nog altijd in een duurzame toekomst hiervan. In het nieuwe plan is verduurzaming van het WTC Amsterdam het belangrijkste thema, en zal de kleinschalige uitbreiding van ondergeschikt belang zijn. Als het aangepaste plan gereed is, zal dit door de gemeente beoordeeld worden.

In het najaar van 2022 heeft de gemeente gewerkt aan een herziening van bestemmingsplan ‘Zuidas Strawinsky Zuidzijde’ om de ontwikkeling van de eerste fase van het Masterplan mogelijk te maken. Vanwege het besluit van CBRE IM om de huidige plannen te wijzigen zal dit bestemmingsplan niet verder in procedure worden gebracht.

CBRE IM is nu nog druk bezig met de afronding van de herontwikkeling van Tower Ten in het WTC aan de Zuidas, die in het voorjaar van 2023 officieel geopend wordt.

Scroll naar boven