Anterieure overeenkomst voor herontwikkeling ‘SOZA’ in Den Haag

Gemeente Den Haag en bouwende ontwikkelaar VORM ondertekenden gisteren een overeenkomst over het project in het voormalige ministerie van sociale Zalen naast station Den Haag Laan van NOI.

In deze zogeheten ‘anterieure overeenkomst’ maken de partijen afspraken over de kosten van het inrichten van de omgeving van het nieuwe gebouwencomplex. Met deze afspraken op papier kan er doorontwikkeld worden. De volgende stap is dat de gemeenteraad in het najaar een beslissing neemt over het bestemmingsplan.   

Waar nu nog het oude ministerie staat, verrijst een nieuw complex met 1000 tot 1200 woningen, waarvan 30% sociaal en 20% middeldure huurwoningen. Daarbij zal er een kantorencomplex van zeker 23.000 m² gebouwd worden en komen er 6000 m² aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Denk hierbij aan horeca, winkels en een huisartsenpost. In de plannen wordt de openbare ruimte uitgebreid en opgeknapt met meer groen en aantrekkelijke looproutes. Ook is er meer ruimte voor een stationsplein.

Nieuw stationsgebied

De plannen voor het pand van het voormalige ministerie maken deel uit van de plannen voor het gebied rondom station Laan van NOI, gelegen in het Central Innovation District. Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Deze komen niet alleen op de plek van het eerdere ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook aan de Voorburgse kant aan de Van Alphenstraat. Ook werkt de gemeente samen met onder andere het Rijk en ProRail aan plannen voor vernieuwing van het station en de omgeving van het station.

Gemeenteraad aan zet

In het najaar zal de gemeenteraad het bestemmingsplan bespreken. Bij goedkeuring van het plan kan het een vergunning aangevraagd worden voor de bouw van het nieuwe SOZA. Als deze vergunning verleend wordt kan men starten met de bouw.

 

Scroll naar boven