Amsterdam wil minder regels voor verduurzaming erfgoed

De gemeente Amsterdam wil met minder regels meer erfgoed verduurzamen.

Bijna 10.000 monumenten, 15 beschermde stads- en dorpsgezichten en een grachtengordel met de Unesco Werelderfgoed status bepalen het stadsbeeld van Amsterdam. Het is belangrijk om deze bijzondere historische plekken goed door te geven aan toekomstige generaties. Het meeste erfgoed is echter niet gebouwd volgens de duurzaamheidsnormen van vandaag. In de uitvoeringsagenda Duurzaam Erfgoed staan de ambities van de gemeente om dit erfgoed sneller te verduurzamen.

Wethouder Alexander Scholtes (Monumenten en Erfgoed): ‘Het college van B en W wil met deze agenda samen met de eigenaren, bewoners en initiatiefnemers het Amsterdamse erfgoed op een verantwoorde manier verduurzamen, om ook met ons erfgoed aan de klimaatdoelen te kunnen bijdragen. We zetten in op minder regels, snellere procedures en meer begeleiding voor eigenaren, maar altijd met respect voor de cultuurhistorische waarde van deze gebouwen.’

Uitvoeringsagenda Duurzaam Erfgoed

Met de uitvoeringsagenda Duurzaam Erfgoed zet de gemeente in op minder CO2-uitstoot, minder energiearmoede, minder grondstoffenverbruik en meer dak- en gevelgroen. Sommige ingrepen worden vergunningsvrij, voor andere ingrepen worden duidelijke regels opgesteld. Zo zal dak- en gevelgroen en het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen op meer plekken mogelijk zijn. Een lagere energierekening voor bewoners wordt mogelijk door het verruimen van het beleid voor het isoleren van monumenten. En door hergebruik en behoud van materiaal zijn minder grondstoffen nodig en kan verduurzamen betaalbaarder worden.

Uitwerking

De volgende ambities uit de uitvoeringsagenda werkt de gemeente uit in overleg met de partners in de stad. De uitwerking en het plan van aanpak volgen in het najaar.
• Minder energiearmoede: door het isoleren van woningen is verlaging van de energierekening van bewoners mogelijk. In 2030 zijn 123.000 woningen geïsoleerd, inclusief de monumenten.
• Minder CO2-uitstoot: er komt meer ruimte voor zonnepanelen en luchtwarmtepompen. In 2025 kunnen op alle daken van monumenten en panden in beschermde gezichten zonnepanelen worden gelegd.
• Minder grondstoffen: door hergebruik van aanwezig bouwmateriaal is reductie van het grondstoffenverbruik en verlenging van de levensduur van producten mogelijk. In 2026 is 50% van de verbouwingen en de transformaties van monumenten circulair en bio-based.
• Meer dak- en gevelgroen: groen en koel: door eigenaren en bewoners van monumenten de gelegenheid te bieden om hun panden van groen te voorzien op dak (sedum) of aan gevel (planten) tegen hittestress en wateroverlast.

Het Loket Duurzaam Erfgoed wordt uitgebreid. De medewerkers bij dit loket adviseren en begeleiden ondernemers en inwoners in de stad bij het verduurzamen van hun pand.

Scroll naar boven