AM en Coebax ontwikkelen Innovatie Kwartier Den Bosch

Ontwikkelcombinatie gebiedsontwikkelaar AM-Coebax is geselecteerd om samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) te ontwikkelen. 

Het IKDB is een voormalig industrieel gebied in de Bossche Spoorzone, dat een levendig werk-, innovatie- en woondistrict wordt, gericht op data en ICT. AM-Coebax gaat nu samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden voor de (her)ontwikkeling van het IKDB.

De Bossche economie kent relatief veel banen in de data en ICT. De gemeente versterkt de regionale data- economie door het bouwen aan lokale ecosystemen en het stimuleren van kennisuitwisseling en ondernemerschap. De fysieke uitwerking daarvan vindt plaats in de noordelijke Spoorzone; het Innovatie Kwartier Den Bosch. De ontwikkelpotentie is circa 80.000 m² programma, met ruimte voor werken, leren, wonen en voorzieningen. 

Gemeente kiest voor vernieuwend toekomstbeeld van AM-Coebax

AM-Coebax is als partner voor het IKDB geselecteerd omdat zij de ambities en visies van de gemeente heeft vertaald naar een vernieuwend toekomstbeeld. Zo wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de binnenstad, het onderwijs en de toekomstige bedrijven die zich in het IKDB gaan vestigen. Daarnaast blijft het niet bij alleen ontwikkelen en bouwen, het team zet in op een langjarige betrokkenheid bij IKDB. Hoe dit vorm krijgt wordt aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek verder bepaald en uitgewerkt. 

Ontwikkeling in stappen

Komende periode gaan de gemeente en AM-Coebax samen de contouren van het plan schetsen. Over een aantal maanden worden vervolgens concrete afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van het IKDB. In die fase worden toekomstige gebruikers van het gebied en bewoners van de omliggende buurten op verschillende momenten betrokken. 

Over ontwikkelcombinatie AM-Coebax

Het vernieuwende toekomstbeeld dat AM-Coebax heeft voorgesteld, is mede tot stand gekomen met waardevolle input van de adviseurs van Buck Consultants en FABRICations.

 

 

Scroll naar boven